Редакционна колегия

Издателската политика на списанието се осъществява от 11-членна редколегия и 17-членен редакционен съвет, съставени учени, специалисти в различни научни области, които работят на обществени начала. 8 от тях са академици и 3 – член-кореспонденти на БАН, 15 – професори и двама доценти, като 21 са доктори на науките. Чуждестранните учени в състава на редакционната колегия и редакционния съвет са 9.

И. д. главен редактор:
Акад. Александър Александров – Съвет за издателска дейност, БАН

Членове:
Акад. Хилмар Валтер – Philologische Fakultat, Universitat Leipzig, Leipzig, Germany (чуждестранен член на БАН)
Акад. Михаил Виденов – председател на Отделението по обществени и хуманитарни науки към САЧК на БАН
Акад. Иван Загорчев – Геологически институт на БАН
Акад. Иван Иванов – Институт по молекулярна биология, БАН
Проф. д.т.н. инж. Гаро Мардиросян – Институт за космически изследвания и технологии
– БАН
Акад. Георги Марков – Институт за исторически изследвания, БАН
Чл.-кор. Емилия Пернишка – Институт за български език, БАН
Акад. Лъчезар Трайков – Катедра по неврология към Медицински университет
– София и Клиника по неврология на УМБАЛ „Александровска”
Проф. д.п.н. Албена Чавдарова – Педагогически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Отговорен секретар:
Пенка Лазарова
– магистър физик

Редакционен съвет:
Проф. д.б.н. Гюл Гюнер-Акдокан
– Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
Проф. д.фз.н. Никола Балабанов – ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив
Проф. д-р Григорий Венедиктов – Институт славяноведения, РАН, Росийския федерация, Россия
Проф. д-р Обис Кастаньо Гонзалес – Universidad de Alcala de Henares, Madrid, Spain
Проф. д.н. Милан С. Димитриевич – Astronomical Observatory, Belgrade, Serbia
Доц. д.изк.н. Благовеста Иванова – Архитектурен факултет, Висше строително училище „Л. Каравелов“
Доц. д-р Галина Иванова – РУ „Ангел Кънчев”, Русе
Проф. д.б.н. Мариана Николова-Каракашян – Kentuky University, Lexington, USA
Проф. д.н. Януш Кацпржик, академик на ПАН, чуждестранен член на БАН – Institute of Systems Research, Warshaw, Poland
Чл.-кор. Пламен Мирчев – Институт за гората, БАН
Проф. д.т.н. Живка Овчарова – Karlsruher Institut fur Technologie (KIT), Karlsruhe, Germany
Проф. д-р Люпчо Пейов – Laboratory for complex systems and networks, Institute of Chemistry Faculty of Science, „Ss. Cyril and Methodius University”, Skopje, FYR Macedonia Македония
Акад. Петър Попиванов – Институт по математика и информатик, БАН
Проф. д-р Ангел Смрикаров – РУ „Ангел Кънчев”, Русе
Проф. д.ф.н. Петър Сотиров – Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Lublinie, Poland
Проф. д.ф.н. Иван Харалампиев – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново
Проф. д.ик.н. Росица Чобанова – Институт за икономически изследвания, БАН