Абонамент и разпространение

За списание „НАУКА“ можете да се абонирате:

 • Лично в офиса на Съюза на учените в България, 1505 София, бул. “Мадрид” 39, тел. (02) 444 36 44.
 • Чрез пощенски запис на адрес: 1505 София, бул. “Мадрид” 39, като посочите точния си адрес и пощенски код.
 • Чрез каталога на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД във всички пощенски станции в София и страната; кат. № 1513.
 • Чрез ДОБИ ПРЕС ЕООД на тел. (02) 963 30 81; (02) 963 30 82;, каталожен № 2012.

  Годишен абонамент:
  • 20 лв. – редовен; • 10 лв. – за членове на СУБ;
  • 5 лв. – за пенсионери, докторанти и студенти;
  • 40 евро/щ.д. – за чужбина.

  Отделни книжки може да бъдат купени
 • в касата на Съюза на учените в България - бул. "Мадрид" 39, ет. 2;
 • в книжарница „Академична книга“ на Българската академия на науките, ул. „15 ноември“ № 1.
 •